Blog Azorim

אירוע חנוכת הבית החדש בקהילת אזורים ברנע אשקלון
Written by:מחלקת שיווק

תמונות מתוך אירוע קבלת הפנים שערכנו עבור הדיירים החדשים

 בקהילת אזורים ברנע אשקלון,

מזל טוב וברוכים הבאים לקהילה!