Blog Azorim

אזורים מעשירה את הקהילה
Written by:מחלקת שיווק

אזורים ממשיכים ליזום פעילויות המלוות את דייריה לאורך השנה כולה. כוכבת הטלוויזיה מיכל דליות,

הגיעה בתאריך 1.9.13 לפרויקט אזורים רחובות החדשה, והעניקה הרצאה בנושא התנהגויות הילדים

והדרכים הטובות לשיתופי פעולה לטובת אווירה נעימה בבית, בפני דיירי השכונה.

דליות העניקה טיפים להורים על סמך ניסיונה רב השנים, ותיבלה אותה בדוגמאות מחיי היומיום בהם

דוגמת התנהלות נכונה ביחס חיסון הפוליו, התמודדות עם לחץ הנובע מהמתיחות בגבול הסורי ועוד.

האירוע התקיים כחלק מתפיסת הקהילה של אזורים, המלווה את הדיירים בקהילות השונות לאורך

השנה כולה ומבקשת להפוך שכונות מגורים לקהילות מגובשות הנהנות מחוויית מגורים טובה יותר,

בעלת ערכים וקשרים אישיים טובים המסייעים בפעילות היום יום.

לילך רון- הימלמן, מנהלת חטיבת לקוחות באזורים: "אין ספק כי חיזוק האווירה הנעימה בתוך הבית

מקרינה על גיבוש כל קהילת המגורים אשר אזורים פועלת להעצימה. לכן בחרנו אישיות בכירה ומוערכת

כמיכל דליות, על מנת שתישא את המסר הזה. אנחנו גאים להיות ייחודיים בפעילות זו, ונמשיך לפעול

להעניק לדיירנו ברחבי הארץ תכנים מעשירים ומעניינים ממרצים בעלי שיעור קומה"

פרויקט אזורים רחובות החדשה ממוקם בדרומה של רחובות, ונחשב לאחת מהשכונות הצומחות והאיכותיות

שמציעה העיר. השכונה, והפרויקט עצמו שמובילה חברת אזורים, מהווים מוקד משיכה לזוגות צעירים,

ומשפחות עם ילדים אשר יכולים ליהנות משכונה מרווחת, קהילתית, אשר מתוכננת לרווחת התושבים.

זוהי שכונה פורחת, מלאה פארקים ומדשאות, המספקת לתושביה מגוון שירותים עירוניים וקהילתיים כגון

גני ילדים, קאנטרי קלאב, מרכז מסחרי ועוד.

Add New Comment:

Surfers Comments

To this article were published 0 new comments