Blog Azorim

קהילת אזורים עבר הירדן נהנתה מהרצאה של מיכל דליות,
Written by:מחלקת שיווק

אזורים ממשיכים ליזום פעילויות המלוות את דייריה לאורך השנה כולה. בתאריך 10.11.13 הוזמנו תושבי קהילת אזורים

עבר הירדן לתיאטרון מופת, לפגוש את כוכבת הטלוויזיה מיכל דליות, ולשמוע הרצאה בנושא התנהגויות הילדים והדרכים

הטובות לשיתופי פעולה לטובת אווירה נעימה בבית.

דליות העניקה טיפים להורים על סמך ניסיונה רב השנים, ותיבלה אותה בדוגמאות מחיי היומיום בהם דוגמת התנהלות לנוכח

קצב החיים המודרניים ולנכוח ההתרחשויות בישראל, כמו ההתמודדות עם לחץ מהמתיחות הביטחונית ועוד. האירוע הנו אחד

מתוך מגוון רחב של אירועים שמתקיימים בשכונה כחלק מתפיסת הקהילה של אזורים, המלווה את הדיירים בקהילות השונות

לאורך השנה כולה ומבקשת להפוך שכונות מגורים לקהילות מגובשות הנהנות מחוויית מגורים טובה יותר, בעלת ערכים וקשרים

אישיים טובים המסייעים בפעילות היום יום.

שכונת אזורים עבר הירדן בקריית אונו, נחשבת לאחת מהשכונות הצומחות והאיכותיות שמציעה העיר. השכונה, והפרויקט

עצמו שמובילה חברת אזורים, מהווים מוקד משיכה לזוגות צעירים, ומשפחות עם ילדים אשר יכולים ליהנות משכונה מרווחת,

קהילתית, מעין כפר עירוני אשר מתוכננת לרווחת התושבים. זוהי שכונה פורחת, מלאה פארקים ומדשאות, המספקת לתושביה

מגוון שירותים עירוניים וקהילתיים.

Add New Comment:

Surfers Comments

To this article were published 0 new comments